Huishoudelijk Reglement

 

 

TC Everlo Huishoudelijk Reglement d.d. 2 november 2015

 

Doelstelling

TC Everlo is opgericht in 1984 met als doelstelling het recreatief beoefenen van de wielersport.

Aan wedstrijden wordt in clubverband niet deelgenomen. De vereniging is aangesloten bij de NTFU. De NTFU voorziet in een standaard verzekeringspakket voor de vereniging inclusief extra faciliteiten voor de ingeschreven leden.

 

 

Financiële aspecten

 • Onze contributie bedraagt met ingang van 2016 € 80,00 per kalenderjaar plus eenmalig €100 waarborg voor het tenue in bruikleen (een shirt met korte en lange mouw een fietsbroek korte pijpen). In het contributiebedrag zit ook de bijdrage aan de NTFU van €34,72. Het totaal bedrag wordt middels automatische incasso geint. Iedere twee jaar krijgen de leden een nieuwe fietsbroek korte pijpen omdat die het meest slijt. Het is ook mogelijk om tussentijds andere fietskleding tegen betaling te bestellen bij Coy Timmermans.
 • Het tenue blijft eigendom van de vereniging. Wanneer een lid zich afmeldt moet het tenue terug naar de vereniging, maar hij/zij kan er ook voor kiezen het tenue te behouden en een redelijke bijdrage daarvoor te betalen. Wanneer men de vereniging verlaat binnen een jaar en men wil het tenue behouden betaalt men een vergoeding van €75,00. Wanneer men de vereniging verlaat binnen twee jaar en men wil het tenue behouden betaalt men een vergoeding van €25,00.
 • Donateurs betalen minimaal € 22,50 per jaar.
 • Het bestuur is gemachtigd, zonder de goedkeuring van een ledenvergadering, tot een uitgave van € 700,00 per jaar.
 • Leden die voor de club werkzaamheden verrichten en hierdoor vervoerskosten maken krijgen deze vergoed à € 0,15 per kilometer.

  

 

Verenigingsactiviteiten

 • Er worden door de vereniging bij voldoende deelname diverse evenementen georganiseerd: Clubkampioenschappen voor Race en ATB, Fietsweekend, Fietsweek, etc.
 • Tijdens de trainingsritten en toertochten dient iedereen te allen tijde de verkeersregels in acht te nemen!
 • Het is ten strengste verboden de trainingsritten in een wedstrijd te doen veranderen. Dit is voor u zelf, uw medeleden en andere weggebruikers onverantwoord.
 • Verder wordt er onderweg niemand achtergelaten, om welke reden dan ook.
 • Tijdens het seizoen wordt van de leden verwacht om regelmatig aan een activiteit deel te nemen.
 • Het bestuur stelt het op prijs indien u voor langere tijd verhinderd bent het zij door ziekte, geboorte, huwelijk dan wel anderzijds dit te melden bij het bestuur.

   

 

Clubtenue en helm plicht

 • De vereniging stelt voor ieder actief lid een clubtenue beschikbaar in bruikleen. Het tenue bestaat uit een koersbroek met korte pijpen, shirt korte mouw en een shirt (of jack) lange mouw. De beschikbaar gestelde kleding blijft eigendom van de vereniging en moet bij beëindiging van het lidmaatschap ingeleverd worden. De kleding is voor een periode van vier jaar, per twee jaar krijgt men een nieuwe koersbroek korte pijpen. Afhankelijk van o.a. de financiële situatie wordt besloten tot vervanging of doordragen van het tenue. De leden dienen het tenue in goede staat te onderhouden, als ware het persoonlijk eigendom. Bij beschadiging, verlies of diefstal is het lid aansprakelijk voor de kosten.
 • De leden worden geacht tijdens trainingsritten en toertochten in het nieuwste clubtenue te rijden. De leden zijn verplicht tijdens de gezamenlijke trainingsritten en toertochten een helm te dragen. Dit geldt voor zowel het wegfietsen als het ATB fietsen.

 

 

Gedragsregels voor het ATB fietsen

 • Voetgangers en paarden hebben altijd voorrang en dienen rustig te worden benaderd.
 • Het is alleen toegestaan te fietsen op de daarvoor geschikte en reeds bestaande paden. Het is dus verboden om dwars door het bos te fietsen en/of nieuwe fietspaden te maken.

 

 

Groepsindeling bij trainingsritten en toertochten

 • Om voor alle deelnemers het fietsen zo aangenaam mogelijk te maken is het mogelijk om zowel de trainingsritten als de toertochten in verschillende categorieën te verrijden. Hiervoor geldende volgende regels:
  • A-groep: Geen boven limiet zolang de geldende verkeersregels in acht worden genomen.
  • B-groep: gemiddeld 30 tot 35 km/uur.
  • C-groep: gemiddeld 27 tot 30 km/uur.
  • D-groep: gemiddeld 25 tot 28 km/uur
 • Tijdens een trainingsrit wordt de snelheid op de terugtocht naar Panningen vrijgelaten zodra de voormalige gemeentegrens van de gemeente Helden is gepasseerd.
 • Gedurende trainingstochten of toertochten worden de leden geacht zelf toezicht te houden op het naleven van de regels zoals beschreven in dit huishoudelijk reglement en/of de aanwijzingen van de wegkapitein te volgen. Bij afwijkingen zal de wegkapitein tijdens de rit de betreffende leden hierop aan spreken. Houdt men zich niet aan de regels van dit huishoudelijk reglement dan kan schorsing en/of uitsluiting/royement van de vereniging door het bestuur het gevolg zijn. Het bestuur zal alvorens tot een besluit te komen altijd hoor en wederhoor toepassen.
 • Met ingang van 2015 is de grote van de groep bepaald op maximaal 16 personen. Wanneer er meer fietsers zijn dan 16 wordt de groep gesplitst in twee (als het kan) gelijke groepen.
 • De wegkapitien(s) draagt/dragen er zorg voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurd.