Het Bestuur van TC Everlo

Het Bestuur van TC Everlo bestaat uit uit vier leden. Deze vier leden houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen de verenigingen, het organiseren en coördineren van de diverse activiteiten en het onderhouden van contacten met andere (fiets) verenigingen.

 

De leden van het bestuur zijn:

  • Voorzitter: Jac Coopmans
  • Secretaris: Oscar Merks
  • Penningmeester: Ton Smedts
  • Bestuurslid: Coy Timmermans