De clubhistorie in vogelvlucht.

Hierbij is geput uit notulen van voorgaande jaren. Lees en overtuig jezelf van de dynamiek van een fietsclub op weg naar morgen in goede en slechte tijden. 

 

1985 De oprichting 

"In de toekomst moeten bepaalde zaken geregeld worden, en dat hoeft niet door één of twee personen gedaan te worden." De contributie wordt Hfl 75,= en er werden alvast verschillende consumpties genuttigd alvoorens de verzameling werd gesloten. 

 

1986 De sponsors doen hun intrede. 

Er zijn nieuwe Tenues van "PIERKE en JANSSEN-FIETSIN" "Meer dan 25 leden komen er niet in". Men reed nog niet te hard, maar wel vaak door "ROOD". En, we houden al geld over: HFl 272,08. Ondanks maar HFL 75,= contributie. 

 

1987 De eerste harde regels. 

De benzine moet betaald worden i.p.v. de Kilometers vergoed. Tegen lekke banden werden wielen meegenomen...! Vertrektijden: zaterdag om 4 uur, zondag om 10 uur(naar Dld om 1/2 10) en op woensdag om 18.30 uur. Er zijn al geruchten over nieuwe leden. De contributie blijft HFl 75,=. 

 

1988 Clubkampioenschappen 

Er wordt een enquetebriefje verstuurd naar de "leden": 

____________________________________________________ 

Wil je het volgend seizoen lid blijven ? JA/NEE * AKTIEF/PASSIEF lid * 

____________________________________________________ 

*= "S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is" 

Het resultaat: 21 aktieve en 2 passieve leden. De ledenstop wordt opgeheven, maar er blijft censuur op de verslagen....! De contributie blijft HFl 75,=, desnoods in termijnen. 

 

1989 Het fietscross doet zijn intrede.

Na één lustrum dient hoognodig de kas gecontrolleerd te worden. Er komen meer regels; 18 artikelen in totaal. Het fietsen op zaterdag loopt terug. Er worden nieuwe tenues besteld voor maximaal 35 leden. Er moet geld bij, maar de contributie blijft HFl 75,=. 

 

1990 "Samen uit - samen thuis"

We hebben het niet zo op enquetes: 4 reacties op de vraag:"Wat is voor U persoonlijk, mits van toepassing, de reden dat U na de vakantieperiode minder aan de fietstochten deelneemt?". Snap jij dat nou? Maar 4 reacties!!! De toerkalender wordt almaar voller. De tenues zijn van inferieure kwaliteit, maar worden hersteld. Wij rijden weer veel te hard voor een contributie van HFl 75,=. 

1991 TC Everlo, een officiële vereniging. 

 

Hoe is het mogelijk: 44 leden. Dat ligt zeker aan verschuivingen in het vrijetijds- patroon. De gezinsfietstocht was nog voor de eigen leden. Er is een clubkampioenschap cyclo-cross. Het motto blijft "Samen uit - samen thuis", voor HFl 75,=. 

 

1992 Is er nog fietsplezier? 

De voorzitter van eerste uur treedt af. Het bestuur gaat met 4 man verder. Er komt een financieel verslag uit waaruit een batig saldo blijkt van Hfl 8358,54. We zijn rijk, hoera!! Ondanks een contributie van maar HFl 75,=. Het wolmenke komt in het ziekenhuis terecht tijdens LBL. JC rijdt de tijdrit met ketting-slot en pomp op de fiets. We bezinnen ons op "iets snellere en wat langzamere jongens". 

 

1993 Komen en gaan. 

Er is uiteindelijk toch een nieuwe voorzitter!! Twee outfitsponsoren stoppen. Theo Bos, de rijwielspecialist, gaat alleen verder. We gaan de groep splitsen bij drie sterren(***) tochten. Bij watte? Het wordt het LBL-jaar van de vijftigers: heroiek op leeftijd. Lees Harrie z'n verslag nog maar eens door. We betalen die HFl 75,= met z'n allen maar slecht. 

 

1994 We gaan iets nieuws beginnen. 

In het geel met z'n allen. Een ledenstop wordt afgekondigd: 45 is het maximum. De B-groep wordt geboren. We spekken de kas met een container-aktie: Hfl 2000,= 3 mensen in het bestuur blijkt inmiddels voldoende. Het succesvol Survival-weekend in de Ardennen is door velen gemist; jammer, het was de moeite waard. Ondanks zwaar gesubsidieerde evenementen blijft de conterbutie op HFL 75,= . 

 

1995 Aan bijna alles komt een eind. 

We organiseren, zonder het al te weten, de laatste "Ronde van Everlo".De ledenstop is alweer opgeheven, gelukkig: 56 leden. Waarbij de eerste vrouw, Bea niet Eva, bedoel ik. We hebben tenues te kort!! Dat wordt dus bijbestellen. Contributie blijft HFL 75,=, dus daarom springt de sponsor bij. Henk en Jacques geven een radio-interview weg. Er komt een intercluboverleg op gang met Olympia, Maastrappers en Velo. 

 

1996 Een helm past iedereen! 

Na zoveel onheil over ons en andere pelotons wordt de helm verplicht. Een hoofdzaak. De voorzitter laat BB een nummer trekken uit een zakje...!!?? Daar begint het al. We organiseren een heus ATB-kampioenschap met 44 deelnemers. Het is een sportief succes in de perfecte ambience van de Manege. Helaas houden we er geen cent aan over, integendeel. Maar het geeft niet want de contributie is toch HFL 75,= 

 

1997 Fietsen wordt "AbeCeetje" 

We fietsen officieël in 3 groepen. Dat heeft niets met grijsrijders te maken overigens. De clubkampioen- schappen krijgen oude luister weer terug. Maar, bij organiseren blijkt de boel telkens last te hebben van "verschuivingen in het vrije-tijdspatroon". We hebben de beste nazomer sindsjaarendag. "Het Blèdje" sensureerd mijn verslagen, #@$!%. Maar gelukkig hoef ik er maar HFL 75,= voor te betalen. 

 

1998 Alles wordt nieuw! 

Nieuw is de feestvergadering bij seizoens start.Nieuw het tenue, kompleet met broek(donker zwart).Nieuwe leden: 52 totaal, ondanks de afmelding van Bea als lid. Nieuwe trend: spinning.....ing....ing...ing..ing.ingingngg. Poeh-poeh! Nieuwe formule clubkampioenschap op de weg; slechts één afmelding! Komen er gvd maar 9 man opdagen, maar wat wil je, voor maar 75 piek. 

 

1999 Everlo goes digit@l

Per website zijn we "on line" bereikbaar. We maken naam tot in hartje Afrika, doordat twee leden meedoen aan de ronde van Burkina Faso. Minder goed nieuws is dat onze gezinsfietstocht te grave is gedragen. Maar..., er komen nieuwe aktiviteiten voor in de plaats, zoals het begeleiden van de tandemtocht voor visueel gehandicapten. Op regionaal nivo leveren we (gratis) adviezen voor het uitzetten van een knooppunten route in onze gemeente. Het fiets week end is een succes. We besluiten, na een roerige vergadering, alle leden een stem te geven in "hoe onze vereniging verder moet" in het bevorden van het fietspezier voor alle leden. We moeten nogmaals stellen zonder tenue bijbestellingen; geen gele lange mouwen of thermo jacks, dus. Ons ledental loopt terug naar 47 en de sponsor laat dat merken. De voorzitter blijft nog 3 jaar. Toch denken we ons weer te redden met 34 Euro/lid/jaar. 

 

2000 De opkomst van de Gentlemen

Het milleniumjaar betekent nieuw leven voor de C-groep met een eigen bestuursvertegenwoordiger. Dat was de uitkomst van een 8 pagina's tellende enquete, die gehouden werd onder alle leden. De C-groep gaat een sleutelrol vervullen binnen de club en zal later rijpen tot "gentlemen". Wat niemand voor mogelijk had gehouden gebeurde dit jaar: Lei Timmermans prolongeerde zijn titel van clubkampioen. Onze tandemtocht wordt een blijvertje en in de winter organiseren we, met veel succes, een ATB- en Cross-wedstrijd voor de "Jos Feron Cup". Overigens was de interclubkampioenschappen ATB op hetzelfde parkoers ook een groot succes, en zeker voor Henk Coolen, vanwege zijn overwinning. Ook hoera voor Jolanda! Na jaren weer een vrouw op de fiets in Everlotenue. 

 

2001 Hoezo f75? 

Het is dan toch gebeurd: na 15 jaar is de contributie van f75,- opgetrokken naar honderd gulden. Maar WooaaaW...., dan heb je ook wat: Trui korte mouw, keus uit: gamexjack - trui lange mouw - regenjack, en als klap op de vuurpijl een fantastiese koersbroek. Gesponsord door BOS rijwielspeciaalzaak en...., dit seizoen voor het eerst, Slagerij Rutten, die ook nog eens twee leden levert. Onder de hoede van de Gentleman komen inmiddels enkele jongelingen tot ontwikkeling. 

 

2002 

Voor een aantal leden blijven de grote cyclo's trekken: "La Marmote" en voor het eerst "Maratona d"les Dolomites". En dan meteen maar een hele week naar de Dolemiten. Dat zal hun honger naar hoogte meters wel stillen. Een traditie is geboren? Voor een enkeling was dat zelfs niet genoeg; Tom plakte er nog de ötztaler Radmaraton achteraan! Chappeau! 

 

2003 

De Maratona wordt populair: 7 deelnemers en ze gaan voor goud. Voor trainingsrondjes doet het roulatie-schema zijn intrede, afgekeken van de Velo. Onze sponsor van het eerste uur moet stoppen met z'n zaak en, na meer dan 10 jaar, dus ook met het sponsorschap. Theo en Martha bedankt! Nog een vertrek wordt aangkondigd: Henk zegt dat 10 jaar voorzitterschap voldoende is en dat 2004 zijn laatste jaar wordt. 

 

2004 

Dit had het jaar moeten worden van het 4e lustrum. Hier zouden feestelijk bij stilstaan, maar de financiele situatie is er even niet naar. Dan dus maar uitzien naar ons zilveren feest in 2009...! Pluspunt is dat we in een nieuwe Ultima outfit rijden, met 3 sponsoren op het tenue: Slagerij Rutten, Fred Engels Schilderwerken en WielerhuisLiessel. Jac Coopmans is de nieuwe voorzitter, die Henk Coolen bedankte voor 11 jaar hanteren van de hamer. 

 

2005 

Ons ledental blijft maar stijgen, naar 55 inmiddels en er zitten dames bij! We komen zelfs tenues tekort. Het ATB-winterprogramma heeft te lijden onder teruglopende belangstelling. De Dolemiten hebben plaatsgemaakt voor een prachtig weekje Vogezen. Tien deelnemers rijden aan het eind de cyclo "Les Trois Ballons" Na "rijp intern beraad" wordt TC Everlo lid van de NTFU. Gevolg? Voor de tweede keer in onze historie wordt de contributie verhoogd, nu tot 70 euro!